linkedn twitter facebook
Ürünler Sayfası
SERAMİK
SERAMİK
Seramik (Özel Uygulamalar İçin Malzeme)

Seramikler genellikle metal ve metal olamayan elementlerin iyonsal bileşiklerinden oluşan inorganik malzemelerdir. Bazı seramiklerde kısmen iyonsal, kısmen kovalan bağ bulunabilir. Değişik türde eleman içeren karmaşık bileşiklerin yapılan ve özellikleri de çok farklıdır, bazıları amorf, bazıları da kristal yapılıdır. Çoğunlukla çok sert ve gevrektirler, ısıl ve elektriksel yönden yalıtkandırlar. Ergime sıcaklıkları yüksek, kimyasal yönden kararlı ve dış etkilere karşı dayanıklı olurlar.

Mekanik özellikler

Basınç mukavemetleri çok yüksek olmakla beraber çekme mukavemetleri çok düşüktür. Gevrek olduklarından iç yapı kusurları, çentikler, çizikler ve mikro çatlaklar gerilme yığılmasına neden olurlar, dolayısıyla çekme etkisinde kolay kırılırlar. Seramiklerde basınç mukavemeti ortalama olarak çekme mukavemetinin sekiz katıdır. Isıl işlemle yüzeyde artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı mukavemetleri arttırılabilir. Seramiklerin kaymaya karşı direnci çok yüksektir, plastik şekil değiştirmesiz kırılırlar. Ayrıca bazıları çok sert olduklarından aşındırıcı malzeme olarak geniş ölçüde kullanılırlar.

Elektriksel Özellikler

Seramikler genellikle yalıtkan ve dielektrik malzemelerdir. Elektriği iletmezler fakat elektrik alanda tepki gösterirler. Elektriksel alan etkisinde oluşan kutuplaşma neden ile yüzeylerinde büyük ölçüde elektron depo edilir. Yüksek dielektrik özelliğine sahip seramikler kondansatör üretiminde kullanılır. Bazı seramikler yan iletkenlik özelliğine sahiptir. Kuvars kristali ve baryum titanat mekanik etkiyi elektriksel tepkiye, elektriksel tepkiyi mekanik tepkiye çevirirler. Piezoelektrik denilen bu özelliğe sahip bu seramikler elektronik endüstrisinde kullanılır.

SERAMİK
Al O - 99%23 Al O2 3
Saflık % >99,5 >97,5
Yoğunkluk g/cm³ 3,89 3,71
Sertlik kg/mm² 2000 1900
Elastikiyet Modülü GPa 330 280
Kırılma Dayanımı MPa*m1/2 3,8 3,5
Bükülme Dayanımı Mpa 330 320
Basma Dayanımı Mpa 2600 2300
Isıl Genleşme -610 / K 8,2 8
Isı İletkenliği W / (m-K) 30 26